Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedź się więcej

Wybierz rozdzielczość:

Strona główna - O projekcie

Uczę się i pracuję

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Fundację Wałbrzych 2000 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 60 osób niepełnosprawnych z powiatu wałbrzyskiego poprzez udzielenie im wsparcia w formie poradnictwa, szkoleń i skierowania do pracy w Zakładzie Aktywacji Zawodowej w okresie od 1 lutego 2013 do 31 października 2015.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • znajdować się w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat,
  • pozostają bez zatrudnienia lub zatrudnionych, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy),
  • zamieszkują teren powiatu wałbrzyskiego.

Nabór uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły od 1 lutego 2013 r. do 30 listopada 2015 r. w biurze projektu: ul Wrocławska 53 w Wałbrzychu. Informowane telefonicznie o wynikach rekrutacji będą tylko osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Informacja ta ukaże się również na stronie internetowej projektu oraz SDiR i FW2000.

Przy wyborze uczestników do projektu będą brane dodatkowe warunki:

  • analiza predyspozycji zawodowych,
  • ocena realnych możliwości wykorzystania szkolenia na rynku pracy,
  • status na rynku pracy,
  • mocna motywacja do uczestnictwa w projekcie,
  • sytuacja społeczna.

 

zapraszamy do zakładki Dokumenty na której umiescicliśmy Regulamin oraz dokumnty rekrutacyjne.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Czas generowania strony: 0.026s | Projekt i realizacja: Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie 

Uczę się i pracuję