Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedź się więcej

Wybierz rozdzielczość:

 
Lip
3
2013

Radość z uczenia się

20 osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Uczę się i pracuję” prowadzonym w partnerstwie Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Fundacji Wałbrzych 2000 pomimo wakacji pilnie przygotowuje się do podjęcia pracy.

Uczestnicy projektu maja już za sobą opracowanie Indywidualnych Planów Działania, udział w warsztatach psychologiczno-doradczych i pierwszej części kursu języka angielskiego. W tej chwili trwa kurs zawodowy dla personelu sprzątającego, w czasie które uczestnicy uczą się jak obsługiwać maszyny do sprzątania, jakie stosować środki i jak dekorować pomieszczenia Po jego ukończeniu i odbyciu 3-miesięcznej praktyki oraz przeszkoleniu z języka angielskiego ze specjalistycznym słownictwem branżowym koniecznym do porozumiewania się np. z gości hotelowymi – uczestnicy projektu staną się wykwalifikowanymi pracownikami, których poszukują pracodawcy.


  - Zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo duże, – mówi Jolanta Ceran, prezeska Stowarzyszenia – już zgłaszają się chętni do następnych edycji. Dlatego tak ważne jest powołanie w Wałbrzychu Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który stworzy osobom niepełnosprawnym możliwość zatrudnienia. Ważne jest również zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo przynosi to korzyści obydwu stronom. Dlatego cieszy nas przychylność władz Wałbrzycha z Prezydentem Romanem Szełemejem na czele i wsparcie naszych starań o stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych– dodaje Jolanta Ceran.


  Obecnie w projekcie uczestniczy 12 kobiet i 8 mężczyzn w wieku od 18 do 62 lat. Wszyscy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają nadzieję, że udział w projekcie i zdobyte w czasie jego trwania kwalifikacje, kompetencje i umiejętności pozwolą zdobyć zatrudnienie.


- Będziemy mocno wpierać naszych podopiecznych – mówi Magda Zywar, kierowniczka projektu – w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. To są bardzo otwarte i przyjazne osoby, dla których niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w podjęciu odpowiedniej dla nich pracy.


  Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na www.zaz.walbrzych2000.pl, w biurze projektu – Fundacja Wałbrzych 2000, ul. Wrocławska 53 i w sekretariacie Zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej, pl. Bohaterów Pracy 1.


 


 


Dodatkowych informacji udzielają:


Marta Pisula, asystentka projektu Magda Zywar, kierowniczka projektu


tel. 74 843 45 32, 662 06 52 42


Email: magda-zywar@walbrzych2000.pl


O Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – jest  organizatorem licznych, imprez środowiskowych, kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych, takich jak: Integracyjny Konkurs Recytatorski, Forum Osób Niepełnosprawnych, Impreza „Jesteśmy Razem”, Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Organizuje i  zapewnia wypoczynek letni i zimowy, turnusy rehabilitacyjne, organizując wyjazdy o charakterze tematycznym, rekreacyjno- sportowym i rehabilitacyjnym. Ideą, która kieruje działaniami Stowarzyszenia jest wszechstronna aktywizacja osób niepełnosprawnych, uświadomienie poczucia własnej wartości, eliminowanie barier psychicznych związanych z niepełnosprawnością oraz pełna samorealizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.


O Fundacji Wałbrzych 2000 – powstała w maju 1995 r. organizacja non profit, której celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności; najlepszy w Polsce Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą. Więcej: www.walbrzych2000.pl


 

 

   Aktualności »
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Czas generowania strony: 0.017s | Projekt i realizacja: Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie 

Uczę się i pracuję